SIOSTAM FÒN ÙR AIRSON COMHAIRLE NAN EILEAN SIAR

0
Have your say

Bho 31 Faoilleach bidh siostam ùr fònaichean a’ tòiseachadh aig Comhairle nan Eilean Siar.  Bidh seo a’ ciallachadh gum bi àireamhan fòn ùr aig luchd-obrach na Comhairle.

Feumar an siostam  ùrachadh òr chan eil comas aig an t-seann siostam cumail suas le feumalachdan na Comhairle.  Ann an cuid a dh’àiteachan cha ghabh leudachadh air an siostam.  Chaidh an siostam ùr fhiachainn anns na sgoiltean agus aig prìomh oifisean na Comhairle far a bheil e air soirbheachadh gu math.

Thuirt Cathraiche Fo-chomataidh ICT na Comhairle, Tormod A Dòmhnallach:        

“Tha an siostam ùr seo gu bhith nas fheàrr agus nas adhartaiche do luchd-obrach na Comhairle, luchd-cleachdaidh na seirbheisean agus a’ choimhearsnachd air fad.  Tha a’ Chomhairle a’ cleachdadh teicneòlas ùr-ghnàthach gus cothrom nas fheàrr a thoirt do luchd-cleachdaidh sheirbheisean agus gus a’ chosgais co-cheangailte ris an t-seann siostam a lùghdachadh.”

‘S e 0845 6007090 àireamh ùr na Comhairle.  Thig atharrachadh cuideachd air àireamhan fòn luchd-obrach agus gheibhear na h-àireamhan ùr air làrach lìn na Comhairle.  Tha an siostam ùr seo ag obair tro lìonra choimpiutairean na Comhairle agus cha bhì cosgais ann a bhith a’ fònadh bho oifis gu oifis no gu sgoiltean.  Cuideachd chìthear sàbhalaidhean tro na loidhnichean fòn air nach bi feum tuilleadh.  A thuilleadh air sin, bidh bun-structar cunbhalach aig oifisean na Comhairle agus na sgoiltean, a lùghdachadh obair caraidh agus cosgais rianachd an t-seann siostam.

Tron siostam IP, tha e gu bhith nas fhasa do dhaoine a tha ag iarraidh a bhith ag obair aig astar no bho na dachaighean aca.

Chan eil atharrachadh a’ tighinn air àireamh Fàire, ionad èiginn taobh a-muigh uairean na Comhairle.  ‘S e 01851 701702 a bhios ann fhathast.

Gheibhear fiosrachadh mu na h-àireamhan ùr air làrach-lìn na Comhairle http://www.cne-siar.gov.uk