Plan your viewing week with BBC ALBA

editorial image

DIARDAOIN 27 GIBLEAN / THURSDAY 27 APRIL

17.00 Prògraman Chloinne – Children’s programming

19.00 Na Drobhairean – Scottish History (rpt)

19.25 Speaking our Language (rpt)

19.55 Earrann Eachdraidh – History shorts (rpt)

20.00 An Là – News

20.30 ÙR/NEW: Cearcall – Look back through 80’s programme, Cearcall – Ep6

21.00 Mnathan-glùine – Spàirn gu Slàinte - Midwives (rpt)

22.00 Rapal TBH (rpt)

22.30 ÙR/NEW: Custer’s Last Stand, Ep1

23.30 Ceòl aig a’ Chaisteal (rpt)

23.55 Fraochy Bay (rpt)

DIHAOINE 28 GIBLEAN / FRIDAY 28 APRIL

17.00 Prògraman Chloinne – Children’s Programming

18.30 Machair (rpt)

19.00 An Là – News

19.25 Rugbaidh Beò – Pro 12 Live Rugby Edinburgh v Dragons

21.30 Gach Creutair Beò – Vets in Scotland – S4, Ep10 (rpt)

22.00 Seirm – Music from Celtic Connections (rpt)

23.00 Seòid a’ Chidsin – The Kitchen Coves – S1 Ep6 (rpt)

23.30 Rapal TBH (rpt)

DISATHAIRNE 29 GIBLEAN / SATURDAY 29 APRIL

16.00 Prògraman Chloinne – Children’s Programming

17.05 Scottish Championship – Dundee Utd. V Dumbarton

19.20 Pìobairean Bhòirnis (rpt)

19.25 Fraochy Bay (rpt)

19.30 Machair (rpt)

19.55 Ceòl aig a’ Chaisteal (rpt)

20.20 Binneas – Na Trads (rpt)

20.30 Sàr-sgeòil – Kidnapped (rpt)

21.00 Seirm – music from Celtic Connections (rpt)

22.00 Scottish Premiership Highlights – Motherwell v Dundee

23.00 Cridhe na Cùise – Capercaillie @ 30 (rpt)

24.00 Gun Sgot? – Pub quiz (rpt)

DIDÒMHNAICH 30 GIBLEAN / SUNDAY 30 APRIL

16.00 Prògraman Chloinne – Children’s Programming

18.30 Seachd Là – News Review

19.30 Alleluia! – Spiritual music and verse (rpt)

20.00 Chì mi ’n Tìr – From Harris with Love (rpt)

20.30 Cearcall – Look back through 80’s programme, Cearcall – Ep6 (rpt)

21.00 Farpaisean Chon-chaorach (rpt)

22.00 Scottish Premiership Highlights – Aberdeen v St. Johnstone

22.55 Custer’s Last Stand – Ep1 (rpt)

DILUAIN 01 CÈITEAN / MONDAY 01 MAY

17.00 Prògraman Chloinne – Children’s programming

19.00 An Gearradh Chruaidh – The Castle Grounds (rpt)

19.30 Speaking our Language (rpt)

19.55 Earrann Eachdraidh (rpt)

20.00 An Là – News

20.15 Sgeul Seòlaidh –British Navy stories

20.30 ÙR/NEW: Gach Creutair Beò – Vets in Scotland – S4, Ep11

21.00 Trusadh – Èist ris a’ Chlann – Children’s Panel (rpt)

22.00 Taghadh Bho Na Trads (rpt)

22.30 A’ Ghàidhealtachd – Scotland’s wild heart – The Highlands (rpt)

23.30 Seòid a’ Chidsin – The Kitchen Coves – S1 Ep6 (rpt)

DIMÀIRT 02 CÈITEAN / TUESDAY 03 MAY

17.00 Prògraman Chloinne – Children’s programming

19.00 Na Drobhairean – Scottish History (rpt)

19.30 Speaking our Language (rpt)

19.55 Earrann Eachdraidh – History Shorts (rpt)

20.00 An Là – News

20.30 Sàr-sgeòil – The Silver Darlings (rpt)

21.00 Farpaisean chon-chaorach (rpt)

22.00 Trusadh – Èist ris a’ Chlann – Children’s Panel (rpt)

23.00 Na Caibidealan Dearga (rpt)

23.25 Alleluia! – Spiritual music and verse (rpt)

DICIADAIN 03 CÈITEAN / WEDNESDAY 04 MAY

17.00 Prògraman Chloinne – Children’s programming

19.00 An Gearradh Chruaidh – The Castle Grounds (rpt)

19.30 Speaking our Language (rpt)

19.55 Earrann Eachdraidh (rpt)

20.00 An Là – News

20.30 ÙR/NEW: Fuine – Cooking to impress, Ep1

21.00 A’ Ghàidhealtachd – Scotland’s wild heart – The Highlands (rpt)

22.00 Fonn Fonn Fonn – Music quiz panel show (rpt)

22.30 Taghadh bho Na Trads (rpt)

23.00 Mnathan-glùine – Spàirn gu Slàinte – Midwives (rpt)

DIARDAOIN 04 CÈITEAN / THURSDAY 04 MAY

17.00 Prògraman Chloinne – Children’s programming

19.00 Na Drobhairean – Scottish History (rpt)

19.25 Speaking our Language (rpt)

19.55 Earrann Eachdraidh – history shorts (rpt)

20.00 An Là – News

20.30 ÙR/NEW: Cearcall – Look back through 80’s programme, Cearcall – Ep7

21.00 Le Sunnd a’ Seòladh – The sailor’s world in the 1950s

21.45 Binneas – Na Trads (rpt)

22.00 Rapal TBH (rpt)

22.30 ÙR/NEW: Custer’s Last Stand, Ep2

23.30 Ceòl aig a’ Chaisteal (rpt)

23.50 Fraochy Bay (rpt)